BÀI TẬP EXCEL NÂNG CAO KẾ TOÁN

*

10 các bài tập luyện excel cải thiện + lời giải mang lại ai cầnNếu ai đang đi tìm danh sách, menu bài tập excel hãy xem ngay lập tức 10 các bài tập luyện excel nâng cấp + lời giải mang lại ai bắt buộc, thực sự cần

Bài 1: Một số hàm cơ bạn dạng. Cho bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH THƯỞNG THÁNG 3, CÔNG TY ANZ

TT

Họ đệm

Tên

Giới tính

Ngày công

Thưởng 8-3

Thưởng trọn A

1

Trần Thanh

Mai

Nam

25

2

Phạm Hùng

Cường

Nam

24

3

Lê Ngọc

Nữ

26

4

Phạm Hùng

Dũng

Nữ

22

5

Nguyễn Thành

Công

Nam

27

6

Lê Hoài

Bắc

Nữ

25

7

Vũ Ngọc

Minh

Nam

21

8

Nguyễn Mai

Lan

Nữ

26


a) Ttận hưởng 8-3: ttận hưởng 200.000 mang lại phần đông nhân viên cấp dưới Nữ, còn sót lại không được ttận hưởng.

Bạn đang xem: Bài tập excel nâng cao kế toán

Thưởng trọn A: thưởng trọn 300.000 cho đều nhân viên cấp dưới gồm ngày công >=24, sót lại ko được ttận hưởng.Thêm vào cột Ttận hưởng B: thưởng trọn 100.000 cho phần đa nhân viến Nam tất cả ngày công >26 hoặc nhân viên cấp dưới Nữ tất cả ngày công >25.

Bài 2. Sử dụng MS Excel ngừng bảng dữ liệu dưới đây:

BẢNG CHI TIÉT BÁN HÀNG

STT

Mã hàng

Tên hàng

Ngày bán

Số lượng

Đơn giá

Thành Tiền

1

BDDQ

12

2

BDNT

25

CT

10

BDGN

60

BDTS

22

BDGN

24

CT

100

BDTS

240

BDTS

15

CT

5


Thực hiện:Thao tác tự động hóa điền tài liệu vào cột STT (theo tứ từ tăng đột biến 1,2,3...).Điền cột Tên hàng: Nếu 2 cam kết tự đầu của Mã mặt hàng là “CT” ghi là “Công tắc” còn lại ghi là “Bóng đèn”.Tính Đơn giá bán phụ thuộc vào 2 ký tự cuối của Mã mặt hàng cùng bảng sau:

Mã hàng

Đơn giá

DQ

12.000

TS

14.500

NT

16.000

GN

15.000

CT

3.000


Tên hàng

Tổng số

Công tắc

Bóng đèn


Bài 3. Một số hàm cơ phiên bản. Cho bảng dư liệu sau:

DANH SÁCH LƯƠNG THÁNG 12 CHO CÁN Bộ CÔNG TY ABC

TT

Họ tên

Chức vụ

Năm sinh

Lương CB

Ngày

Lương

Tạm ứng

1

Đào Mai

1967

900

20

2

Ngô Nhu

PGĐ

1975

750

26

3

Mai Lan

PGĐ

1968

600

25

4

Ngọc Lân

TP

1958

450

23

5

Nguyễn Hương

TP

1982

600

23

6

Quốc Khánh

PTP

1977

450

22

7

Phạm Thành

PTP

1956

300

19

8

Trần Thuỷ

NV

1972

300

18

9

Nguyễn Hương

NV

1985

300

27

10

Lê La

NV

1986

300

28


Thêm vào cột Tuối mặt cần cột Năm sinch theo thời giờ khối hệ thống, tiếp nối tính tuối của cán cỗ, nhân viên cấp dưới.Tính lương của nhân viên cấp dưới = Lương CB * NGÀY.Tính tạm ứng = 80% * Lương.Thêm vào trong 1 cột Thưởng kế cột Lương, tính thưởng

Trong đó: Nếu phục vụ là GĐ thưởng 500000, PGD thưởng 400000, TPhường thưởng trọn 300000, PTP. thưởng trọn 200000, còn lại thưởng 100000.

Thêm vào cột Còn lại nghỉ ngơi cuối bảng tính, tính Còn lại =Lương + Thưởng trọn - Tạm ứng.Tính toàn bô tiền còn yêu cầu bỏ ra được cho cán bộ, nhân viên theo danh sách trên; Tính lương bình quân. Tính lương tối đa, Lương tốt nhất.

Bài 4. Một số hàm cơ bạn dạng. Cho bảng dư liệu sau:

BÁO CÁO TÔNG HỢP.. PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU

TT

Chứng từ

Đơn vị nhận

số lượng

Xăng

Gas

Dầu lửa

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

SỐ lượng

Thành tiền

1

X001C

công ty chúng tôi Mây trắng

100

2

G001K

Mây xanh Co

150

X002K

Đội xe

200

L001C

công ty chúng tôi ABC

100

L002C

cửa hàng ANZ

50

G002C

XN cơ khí

120

G003K

XN đóng tầu

80

Tổng cộng


Bảng giá

Mặt hàng

KD

cc

Xăng

500

150

Gas

450

120

Dầu lửa

200

100


Căn uống cđọng vào cam kết trường đoản cú đầu tiến của Chứng tự nhằm phân bổ số lượng vào những cột con số của Xăng, Gas và Dầu lửa.Nếu ký từ đầu của triệu chứng từ bỏ là X thì con số được phân chia vào cột Xăng.Nếu ký kết trường đoản cú đầu của bệnh trường đoản cú là G thì số lượng được phân chia vào cột Gas.Nếu ký kết tự đầu của chứng trường đoản cú là L thì con số được phân bổ vào cột Dầu lửa.Tính thành chi phí cho từng cột = con số * Đơn giá

Trong số đó đối kháng giá dựa vào bảng giá, tất cả 2 loại giá: giá bán cung ứng (CC) và giá kinh doanh (KD); giả dụ ký kết từ bỏ bắt buộc của chứng từ bỏ là c thì rước giá cung cấp, trở lại rước giá marketing.

Tính tổng cho mỗi cột.Tính toàn bô triệu chứng trường đoản cú nên xuất Hợp Đồng = Tổng của các số là cam kết từ bỏ sản phẩm 4 của mã chứng trường đoản cú.Trích xuất ra một list mới cùng với điều kiện số lượng>100.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Mathtype Vào Word 2013 2016 2003, Chèn Mathtype Vào Word 2013

Bài 5. Một số hàm cơ bản. Cho bảng dư liệu sau:

TÔNG HỢPhường SỐ LIỆU KHÁCH THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN

TT

Họ tên ỉdìách hàng

số phòng

Ngày vào

Ngày ra

Số ngày ở

số tuần

Số ngày lẻ

1

Trần Thanh

100VIP

2

Phạm Hùng

201NOM

3

Lê Ngọc

205NOM

4

Phạm Hùng

209NOM

5

Nguyễn Thành

102NOM

6

Lê Hoài

107VIP

7

Vũ Ngọc

209NOM

8

Nguyễn Mai

210VIP

9

Mộng Mơ

202VIP

Tổng cộng


a) Tính số ngày sinh hoạt = Ngày vào - Ngày ra. Tính số tuần, số ngày lẻ (cần sử dụng hàm INT, MOD)

b) Tính tổng thể ngày nghỉ ngơi, Tổng số tuần, Tổng số ngày lẻ.

⇒ đề thi tmùi hương mại bank 2021

⇒ đề thi tài thiết yếu tiền tệ năm 2021

⇒ đề thi tài bao gồm doanh nghiệp

Bài 6. Hàm dò tìm kiếm (VLOOKUP). Cho bảng tài liệu sau:

BẢNG LƯƠNG CÁN Bô CÔNG TY ANZ

TT

Họ tên

Mã ngạch

Tên ngạch

Tên đối kháng vị

Lương CB

Thực lĩnh

001

Đào Hoa Mai

1003

Phòng Hành chính

1,200,000

002

Ngô Văn uống Nhu

1002

Phòng Hành chính

1,850,000

003

Nguyễn Hương

1001

Phòng QLCL

1,600,000

004

Quốc Khánh

1003

Phòng Khoa học

950,000

005

Phạm Thành

1002

Phòng Quản trị

1,000,000

006

Trần Thuỷ

6033

Phòng Tài chính

2,000,000

007

Nguyễn Hương

1003

Phòng Thiết bị

2,200,000

008

Lê Dung

1003

Phòng Kinch doanh

1,800,000


Bâng mã ngach và phu cấp

Mã ngạch

Tên ngạch công chức

Phụ cấp cho (%)

1001

Chuyên ổn viên cao cấp

0.25

1002

Chulặng viên chính

0.20

1003

Chulặng viên

0.10

6033

Kỹ sư

0.05


Yêu cầu: Dựa vào Bảng danh mục “Bảng mã ngạch men và prúc cấp” hãy cần sử dụng hàm VLOOKUPhường để điền tài liệu vào 2 cột Tên ngạch men cùng Thực lĩnh.

Trong đó: Thực lĩnh = Lương cơ bạn dạng + (Phụ cung cấp * Lương cơ bản)

Bài 7. Hàm dò tìm (VLOOKUP). Cho bảng tài liệu sau:

BẢNG THỐNG KÊ MUA BÁN HÀNG HÓA

STT

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

Thành tiên

Giá xuất

SL xuất

Tiền xuất

1

PaOA12

2

Pa0C15

3

SaOB2

4

ToOC23

5

HĨ0C12

6

HĨ0A13

7

ToOB12

8

SaOB2

Cộng:


Bảng mã

Mã hàng

Tên hàng

Giá nhập

SL nhập

SL xuất

Pa

Máy ổn định Parasonic

300

115

95

To

Máy cân bằng Tosiba

250

85

56

Sa

Máy cân bằng Samsung

210

120

75

Hi

Máy cân bằng Hitachi

220

68

35


Dựa vào mã mặt hàng với Bảng mã, điền số liệu cho những cột: Tên mặt hàng, Giá nhập, số lượng nhập, Số lượng xuất.Tính Thành tiền = Giá nhập * con số nhập.Tính Giá xuất nhờ vào Mã hàng: nếu Mã hàng tất cả ký từ thứ 4 (tính trường đoản cú mặt trái) là A thì Giá xuất=Giá nhập+15, giả dụ là B thì Giá xuất = Giá nhập+12,còn sót lại Giá xuất =Giá nhập+10Tính Tiền xuất nhờ vào giá bán xuất với con số xuất, format đơn vị chi phí tệ là USD.Tính tổng số cho mỗi cột.Ckém thêm cột Ghi crúc sinh hoạt cuối.Điền biết tin cho cột ghi chụ như sau: trường hợp SL nhập - SL xuất >=60 thì ghi “Bán chậm”, nếu SL nhập - SL xuất >=30 thì ghi “Bán được”, còn lại ghi “Bán chạy”.

Bài 8. Hàm dò tra cứu (VLOOKUP). Cho bảng tài liệu sau:

BẢNG THEO DÕI VẬT LIỆU XÂY DƯNG

Năm 2012

TT

Tên hàng

Ngày nhập

Ngày bán

Nhận xét

SỐ lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

B2

Giấy

100

2

AI

Vải bông

200

3

DI

Xi măng

300

4

C2

Gạch

120

5

A2

Vải bông

400

6

B3

Bìa

1500

7

D2

Xi măng

300

8

Cl

Vôi

120

9

A3

Vải bông

400

10

B4

Giấy

1500


a) Lập bí quyết điền giá trị vào cột Nhận xét theo chính sách sau:

Nếu thời gian lưu lại kho Nếu 30 Nếu thời hạn lưu lại kho >90 ghi nhận xét: Bán chậmDựa vào Ký trường đoản cú đầu của Mã và Bảng tra cứu giúp dưới đây, sử dụng hàm VLOOKƯP để điền báo cáo vào cột Đơn giá

Bảng tra cứu vãn giá

Mã đầu

Đơn giá

A

100

B

200

c

300

D

120


Tính cột Thành chi phí = số lượng X Đơn giá X 1.1; format chi phí Việt Nam.Hoàn thành bảng thống kê sau:

Tên hàng

Tổng số lượng

Tổng thành tiền

Giấy

Vải bông

Xi măng

Gạch


Bài 9. Hàm dò search (HLOOKUP), những hàm thống kê. Cho bảng dư liệu sau:

BẢNG THEO DÕI THANH TOÁN PHÒNG Tại KHÁCH SẠN HOA HÒNG

TT

Loại phòng

Ngày đi

Ngày đến

Số ngày

SỐ người

Giá phòng

Giá phụ thu

Tiền phòng

1

A

3

2

B

1

3

A

2

4

B

4

5

c

1

6

A

2

7

B

4

8

A

1

9

A

2

10

B

2

Cộng:


Bảng mã solo giá chống phân chia theo một số loại A, B, c

Loại

A

B

c

Giál

80

65

50

Giá 2

100

85

60

Phú thu

35

25

15


Số ngày = Ngày đi - Ngày cho, ví như ngày đi trùng cùng với ngày mang đến thì tính 1 ngày.Giá chống phụ thuộc một số loại chống cùng bảng đối chọi giá chống, ví như chống có 1 người thuế thì lấy giá bán 1, giả dụ bao gồm từ 2 bạn trở lến thì giá bán 2.Giá phú thu nhờ vào loại chống với bảng giá phú thu.Tiền chống = số ngày * (Giá phòng + Giá prúc thu), nhưng mà trường hợp người thuê mướn chống trên 10 ngày thì được giảm 10% giá phú thu.Thống kê số tiền chiếm được theo từng một số loại chống.

Loại

Số fan ở

Số chi phí thu được

A

80

65

B

100

85

c

35

25


Bài 10. Cho bảng dư liệu sau:

Tổng thích hợp doanh số bán sản phẩm của 3 chi nhánh Cửa Hàng chúng tôi ANZ năm 2012

Chi nhánh

Quýl

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Chi nhánh Hà Nội

250

300

380

640

Chi nhánh Đà Nằng

350

280

400

560

Chi nhánh Sài Gòn

520

480

350

500


a) Vẽ đồ dùng thị nhỏng sau:

*

Chỉnh sửa đồ dùng thị theo yếu ớt cầu sau:

Txuất xắc đối hình dạng tô nền cho Series dữ liệu

Thêm tiêu đề đến thứ thị “Tổng phù hợp lợi nhuận bán hàng của 3 Trụ sở Công ty

ANZ năm 2012”.

Hiện thị quý giá cho từng cột.

Xoay chiều trình diễn của thiết bị thị. Gợi ý: Vào Design/Data/Switch Row/Column