Các hàm excel cơ bản trong kế toán

*

Đăng ký học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP.. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Tổng thích hợp không hề thiếu những hàm hay sử dụng vào Excel kế toán, giải đáp bí quyết thực hiện các hàm Excel trong kế tân oán bỏ trên sổ sách, lên những bảng biểu cùng lên Báo cáo tài bao gồm bên trên Excel.

Bạn đang xem: Các hàm excel cơ bản trong kế toán

1. Hàm SUMIF:

- Tính tổng của các ô được chỉ định bởi gần như tiêu chuẩn gửi vào.

- Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) nghĩa là Sumif(Vùng đựng ĐK, Điều kiện, Vùng phải tính tổng).

- Các tđam mê số:

- Range: Là dãy nhưng bạn muốn xác định.

- Criteria: những tiêu chuẩn nhưng hy vọng tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

- Sum_range: Là các ô đích thực cần tính tổng.

Hàm này trả về cực hiếm tính tổng của các ô vào vùng đề nghị tính chấp thuận một ĐK chuyển vào.

- Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”

- Tính tổng của những giá trị vào vùng từ bỏ B2 mang đến B5 cùng với ĐK là các cực hiếm nhỏ tuổi hơn hoặc bằng 10.

Chi huyết mời các bạn coi trên đây: Hướng dẫn sử dụng hàm SUMIF vào Excel

2. Hàm VLOOKUP:

Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị dò kiếm tìm theo cột đưa trường đoản cú bảng tyêu thích chiếu lên bảng cơ sở tài liệu theo đúng cực hiếm dò tra cứu. X=0 là dò search một giải pháp chính xác. X=một là dò tìm kiếm một biện pháp kha khá.

- Cú pháp: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,) nghĩa là Vlookup(Giá trị dò tra cứu, Bảng tsi mê chiếu, Cột bắt buộc đem,X).

- Các tđắm say số:

- Lookup Value: Giá trị cần mang ra so sánh nhằm tìm kiếm kiếm.

- Table array: Bảng đựng thông báo mà lại dữ liệu trong bảng là dữ liệu để đối chiếu. Vùng dữ liệu này đề xuất là tsay mê chiếu tuyệt đối hoàn hảo.

- Nếu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ lỡ, thì những giá trị vào cột dùng để làm so sánh buộc phải được bố trí tăng ngày một nhiều.

- Col idx num: số chỉ cột tài liệu nhưng bạn muốn lấy trong phnghiền so sánh.

- Range lookup: Là một quý giá luận lý để hướng dẫn và chỉ định mang lại hàm VLOOKUP. tìm quý hiếm chính xác hoặc kiếm tìm quý giá khoảng. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì cực hiếm gần đúng được trả về.

Chụ ý:

- Nếu quý hiếm Lookup value nhỏ dại rộng quý hiếm nhỏ nhất vào cột thứ nhất của bảng Table array, nó đang thông tin lỗi #N/A.

- Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

- Tìm một quý giá bằng giá trị ngơi nghỉ ô F1một trong các cột trước tiên, và đem giá trị tương xứng làm việc cột thứ 2.

*

Chi máu mời chúng ta xem trên đây: Hướng dẫn áp dụng hàm Vlookup trong Excel

3. Hàm SUBTOTAL:

- Subtotal là hàm tính toán thù mang đến một tổ con vào một danh sách hoặc bảng tài liệu tuỳ theo phép tính cơ mà bạn lựa chọn trong đối số đầu tiên.

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)

Các tmê say số:

- Function_num là các số lượng từ một mang đến 11 (tốt bao gồm thêm 101 cho 11một trong các phiên phiên bản Excel 2003, 2007) nguyên lý hàm làm sao sẽ tiến hành dùng để làm tính tân oán vào subtotal

- Ref1, ref2,.

Xem thêm: Cách Mở Word 2007 Bằng 2003 Đọc Được Các File Của Office 2007

.. là các vùng liên hệ tđê mê chiếu cơ mà bạn có nhu cầu thực hiện phnghiền tính bên trên đó.

Chi huyết mời các bạn xem tại đây: Cách áp dụng hàm SUBTOTAL vào excel

4. Hàm IF

- Hàm trả về cực hiếm 1 trường hợp điều kiện đúng, Hàm trả về giá trị 2 ví như điều kiện không đúng.

Cú pháp: If(logical_chạy thử,,) tức là If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

Các tsi số:

- Logicaltest: Điều kiện dùng để trắc nghiệm (xác định điều kiện này là đúng xuất xắc sai).

- Truevalue: Là hiệu quả của hàm IF ví như logicalkiểm tra đúng

- Falsevalue: Là công dụng của hàm IF trường hợp logicalchạy thử sai

Ví dụ:

= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI

5. Hàm AND:

- Cú pháp: AND(Logical1, Logical2, ….) tức là And(đối 1, đối 2,..).

- Các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

- Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng vào lúc tất cả những đối số có mức giá trị đúng. Các đối số là các hằng, biểu thức xúc tích và ngắn gọn. Hàm trả về giá trị TRUE (1) trường hợp toàn bộ các đối số của nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) nếu một hay các đối số của nó là sai.

Lưu ý:

- Các đối số cần là quý hiếm xúc tích và ngắn gọn hoặc mảng giỏi tsay mê chiếu tất cả cất quý giá ngắn gọn xúc tích.

- Nếu đối số tsay mê chiếu là quý hiếm text hoặc Null (rỗng) thì các cực hiếm đó bị bỏ qua mất.

- Nếu vùng tmê man chiếu không chứa quý giá xúc tích và ngắn gọn thì hàm trả về lỗi #VALUE!

- Ví dụ: =AND(D7>0,D7

6. Hàm SUM:

- Cộng toàn bộ những số trong một vùng tài liệu được lựa chọn.

- Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)

- Các tđam mê số: Number1, Number2… là những số phải tính tổng.

7. Hàm OR:

- Cú pháp: OR(Logical1, Logical2…) nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

- Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

- Hàm này là Phép HOẶC, chỉ không nên lúc tất cả những đối số có mức giá trị không đúng. Hàm trả về cực hiếm TRUE (1) trường hợp bất cứ một đối số nào của chính nó là đúng, trả về quý hiếm FALSE (0) ví như tất cả những đối số của nó là không đúng.

8. Hàm MAX:

- Trả về số lớn số 1 vào hàng được nhập.

- Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

- Các tsay mê số: Number1, Number2… là dãy mà bạn có nhu cầu tìm giá trị lớn số 1 sinh hoạt trong những số đó.

9. Hàm MIN:

- Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhtràn vào.

- Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

- Các tmê man số: Number1, Number2… là dãy mà lại bạn muốn tra cứu cực hiếm nhỏ dại tốt nhất ở trong số đó.

Để thực hành những chúng ta có thể mua về Mẫu sổ sách kế tân oán trên Excel theo hiệ tượng Nhật cam kết bình thường (Theo Thông tư 200 và 133)

Các bạn muốn làm rõ không dừng lại ở đó, hoàn toàn có thể từ mình lên được report tài thiết yếu trên Excel rất có thể tsi gia: Lớp học thực hành thực tế kế toán trên Excel