Các hàm excel thông dụng trong kế toán

Excel là phương pháp thao tác gần như cần phải có cùng với kế tân oán cùng kiểm toán. Đây cũng chính là lý lẽ đắc lực giúp kế toán với kiểm toán viên kết thúc quá trình một cách hối hả độc nhất vô nhị. Học Viện nghiencongnghe.org reviews 6 hàm thường dùng duy nhất vào nghiệp vụ kế toán thù kiểm toán thù.

Bạn đang xem: Các hàm excel thông dụng trong kế toán

 

1. HÀM TÍNH TỔNG (SUMPRODUCT, SUMIF, SUMIFS)

a. Hàm SUMPRODUCT

Cú pháp: = SUMPRODUCT(mảng 1,mảng 2, …,mảng n)

Công dụng: Nhân các thành phần tương ứng vào các mảng đã mang lại và trả về tổng của các tích số này.

Lưu ý:

Các đối số mảng phải có cùng kích thước. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE!Hàm SUMPRODUCT coi các mục của mảng không có dạng số là số không.

Ví dụ: Tổng VAT = 1,000,000 *5% + 2,000,000*10% + 3,000,000 *15%

*

b. Hàm SUMIF

Cú pháp: =SUMIF(Vùng ĐK,Điều khiếu nại,Vùng tính tổng)

Công dụng: Tính tổng những ô có mức giá trị số trong vùng tính tổng cơ mà có ô khớp ứng cùng một sản phẩm nằm trong vùng điều kiện thỏa điều kiện đặt ra. Điều kiện yêu cầu được biểu đạt bên dưới dạng chuỗi (đặt ĐK vào “vết ngoặc kép”) và bước đầu do các toán thù tử >,>=,.

Lưu ý:

Nếu vùng điều kiện trùng cùng với vùng tính tổng, bọn họ chỉ không nhất thiết phải nhập vùng tính tổng vào cách làm. Khi kia, cú pháp của hàm SUMIF đang biến hóa như sau: Cú pháp: =SUMIF(Vùng ĐK,Điều kiện). Ví dụ: tính tổng doanh số khách hàng lợi nhuận trên 1 tỷ. 

c. Hàm SUMIFS

Cú pháp: =SUMIFS(Vùng tính tổng, vùng điều kiện 1, ĐK 1, vùng điều kiện n, điều kiện n)

Công dụng: Tính tổng theo 1 hoặc các điều kiện

Lưu ý: Sumifs có khá nhiều ưu thế rộng Sumif: trả về vùng dữ liệu sum Khi làm cho truy nã kiểm tra, (Ctrl+<), thao tác làm việc bên trên cùng một worksheet 

2. HÀM DÒ TÌM (VLOOKUP.., HLOOKUP)

Cú pháp: = VLOOKUP(Giá trị dò kiếm tìm,Bảng dò tìm,Số sản phẩm trường đoản cú cột dò tra cứu,Kiểu dò tìm)

Công dụng: Tìm tìm giá trị trường đoản cú bảng dò tìm theo chiều dọc củ.

Kiểu dò search = 0 hoặc FALSE: dò search đúng đắn, trường hợp không tìm thấy vẫn trả về lỗi #N/A.Kiểu dò tìm kiếm = 1 hoặc TRUE: dò tìm gần đúng, khi đó hàm đang rước quý giá lớn nhất sát bằng giá trị dò search nhưng mà bé dại hơn quý hiếm dò tìm. Dữ liệu nghỉ ngơi cột dò search bắt buộc được bố trí theo thứ từ bỏ tăng đột biến.Ngược lại với hàm VLOOKUPhường là hàm HLOOKUP.. (Horizontal lookup), có nghĩa là dò kiếm tìm theo hướng ngang.

Ví dụ: hlookup = 100 và vlookup = 100

*

3. HÀM XỬ LÝ CHUỖI (LEFT, RIGHT, MID, LEN, TRIM)

a. Hàm MID()

– Cấu trúc của hàm Mid() trong Excel MID(Chuỗi ,Vị trí ban đầu, )

– Công dụng: Hàm Mid() cần sử dụng để mang ra n ký kết từ bỏ của chuỗi (Text) từ bỏ tức thì vị trí ban đầu được hướng đẫn Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi vnạp năng lượng bản tất cả đựng những ký từ bỏ yêu cầu mang ra.Vị trí bắt đầu: Vị trí ban đầu để lấy n cam kết tự trường đoản cú trong chuỗi sẽ choSố ký tự: Là số ký kết tự mong muốn kéo ra từ bỏ ngay lập tức địa chỉ ban đầu của Chuỗi đã mang đến.

– Ví dụ

Mid(“Excel thuc hanh hao kiem toan”,7,9) = thuc hanh

Hàm Mid() vẫn lôi ra 9 ký từ từ vị trí ban đầu là số 7 (chữ t) của chuỗi “Excel thuc khô hanh kiem toan”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tắt Comment Trong Word Đơn Giản, Nhanh Chóng Nhất

b. Hàm LEN()

– Cấu trúc: =LEN(Chuỗi)

– Chức năng: Hàm Len() dùng để đếm chiều nhiều năm (số ký kết tự) của chuỗi (Text)

Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn uống bản tất cả cất các cam kết tự đề xuất đếm tổng chiều nhiều năm bao nhiêu ký từ.

– Ví dụ

Len(“ZaloPay”) = 7

Hàm Len() sẽ đếm tổng thể ký từ bỏ của chuỗi “ZaloPay”.

c. Hàm LEFT()

– Cấu trúc: =LEFT (chuỗi, số ký tự)

– Chức năng: để mang ra ký từ bỏ bên trái chuỗi

– Ví dụ:

=Left(“ZALOPAY”,4)=ZALO

d. Hàm MID

Cấu trúc: =MID(chuỗi,số ký tự bước đầu, toàn bô ký từ muốn lấy)Chức năng: rước những cam kết từ bỏ nằm « giữa » chuỗi– Ví dụ:

e. Hàm TRIM

– Cấu trúc: =TRIM(chuỗi cam kết tự)

– Chức năng: Loại quăng quật các khoảng white thừa trong chuỗi.

– Ví dụ:

=TRIM(“ Zalo Pay ”) vẫn mang đến tác dụng là ZaloPay. 

5. HÀM ĐIỀU KIỆN (IF, IFERROR) 

a. Hàm IF

Cú Pháp: IF (điều kiện, cực hiếm 1, cực hiếm 2)

Ý Nghĩa: Nếu như “điều kiện” đúng thì tác dụng hàm trả về là “cực hiếm 1”, trở lại trả về “quý hiếm 2”.

b. Hàm IFERROR

Cú pháp: = IFERROR(quý giá, cực hiếm giả dụ lỗi)

Công dụng: Nếu biểu thức quý hiếm không tạo thành một lỗi, IFERROR() trả về công dụng của biểu thức; còn nếu không, nó sẽ trả về quý hiếm giả dụ lỗi (là chuỗi rỗng hoặc một thông báo lỗi). 

c. Kết phù hợp IFERROR cùng VLOOKUP 

=IFERROR(VLOOKUP(quý hiếm kiếm tìm, vùng tìm kiếm 1, số cột tra cứu 1,0),VLOOKUP(quý hiếm search, vùng tìm kiếm 2, số cột search 2,0) 

6. HÀM ĐẾM DỮ LIỆU (COUNT, COUNTA, COUNTIF)

a. Hàm COUNT

– Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng để làm đếm các ô đựng dữ liệu phong cách số trong dãy

Với những tđam mê số: Value1, Value2… là mảng tốt hàng tài liệu. 

b. Hàm COUNTA

– Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

Chức năng: Đếm tất cả những ô chứa dữ liệu.

c. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

Chức năng: Hàm này còn có tính năng đếm những ô đựng tài liệu đẳng cấp số theo một ĐK mang lại trước.

Các tđê mê số: – Range: Dãy dữ liệu cơ mà bạn có nhu cầu đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm. 

d. Hàm COUNTIFS

– Cú pháp: COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng làm đếm tổng số ô thỏa ĐK yêu thương cầu


*