Các kiểu dữ liệu thông dụng của excel

Sau phần 2 của bài xích trắc nghiệm về Excel, Quản trị mạng đã tiếp tục gửi mang đến bạn đọc phần 3 trong seri bài xích trắc nghiệm về chủ đề này. Hãy thuộc bắt tay vào làm nhằm kiểm tra kỹ năng và kiến thức của bản thân mình nhé.

Bạn đang xem: Các kiểu dữ liệu thông dụng của excel

Câu 1. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 bao gồm sẵn cực hiếm chuỗi TINHOC; tại ô B2 gõ vào bí quyết =VALUE(A2) thì cảm nhận kết quả:

A. #VALUE! B. Tinhoc C. TINHOC D. 6

Câu 2. Các kiểu tài liệu thường dùng của Excel là:

A. Kiểu chuỗi, kiểu dáng văn uống phiên bản, thứ hạng ngày tháng. B. Kiểu chuỗi, phong cách số, hình dạng lôgic, giao diện ngày tháng, đẳng cấp phương pháp. C. Kiểu số, đẳng cấp ngắn gọn xúc tích, hình trạng tháng ngày. D. Kiểu cách làm, kiểu hàm, mẫu mã số, kiểu ngày tháng.

Xem thêm: Kiến Thức Cách Tạo Heading Trong Word 2013, Cách Định Dạng Heading Trong Word 2010

Câu 3. Trong bảng tính Excel, Lúc chiều dài dữ liệu hình dạng số to hơn chiều rộng lớn của ô thì đã hiển thị vào ô những kí tự:


A. & B. # C. $ D. *

Câu 4. Trong bảng tính Excel, hy vọng xóa hẳn một mặt hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này cùng thực hiện:

A. Table - Delete Rows B. Nhấn phím Delete C. Edit - Delete D. Tools - Delete

Câu 5. Trong Excel, Khi viết sai tên hàm trong tính toán thù, lịch trình thông tin lỗi?

A. #NAME! B. #VALUE! C. #N/A! D. #DIV/0!

Câu 6. Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp list dữ liệu theo đồ vật tự tăng (giảm), ta thực hiện:

A. Tools - Sort B. File - Sort C. Data - Sort D. Format - Sort

Câu 7. Trong bảng tính Excel, khối ô là tập đúng theo nhiều ô cận kề sinh sản thành hình chữ nhật, tác động khối ô được trình bày nhỏng câu làm sao sau đấy là đúng?

A. B1...H15 B. B1:H15 C. B1-H15 D. B1..H15

Câu 8. Trong Excel, trên ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ phương pháp =LEN(A2) thì nhận ra kết quả?

A. #Value B. 0 C. 4 D. 2008

Câu 9. Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định những ban bố nào dưới đây đến biểu đồ?


A. Tiêu đề. B. Có đường lưới hay không. C. Crúc giải cho các trục. D. Cả 3 câu những đúng.

Câu 10. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 bao gồm sẵn quý hiếm chuỗi 2008; trên ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì cảm nhận kết quả:

A. #NAME! B. #VALUE! C. Giá trị thứ hạng chuỗi 2008 D. Giá trị vẻ bên ngoài số 2008

Đáp án:

1. A2. B3. B4. A5. A6. C7. B8. C9. D10. D

5 ★ 3