Cách chèn trang bìa có sẵn vào word

Vâng, sau khi biên soạn dứt không còn một mớ tư liệu, mang lại thời điểm in ra thì mới có thể thấy thiếu thiếu hụt chiếc gì đấy chưa in ??? Thì ra là thiếu thốn loại trang bìa bên ngoài. quý khách như thế nào đã có tác dụng khóa luận, report tốt tài liệu gì này mà chưa chắc chắn làm cho trang bìa thì phản hồi điểm danh chơi coi