Cố định hình ảnh trong word 2010

Tin tức Tư vấn Tri thức Tin VPhường. Bảo mật Mạng Máy bộ Phần mượt

Mỗi hình ảnh có size khác nhau vì thế mỗi một khi cyếu hình ảnh như thế nào các bạn lại đề xuất điều chỉnh lại Theo phong cách bằng tay .

Bạn đang xem: Cố định hình ảnh trong word 2010

Muốn có hình ảnh form size cố định nkhô hanh vào Microsoft Word , bạn phải sử dụng macro .

Mlàm việc Microsoft Word bạn thao tác , bnóng tổng hợp phím Alt_F11 , khi ấy cửa sổ Microsoft Visual Basic mở ra , bấm menu Insert > Module , bạn xào nấu nội dung bên dưới .

 

Sub ResizePics() Dyên shp As Word.Shape Dim ishp As Word.InlineShape If Word.Selection.Type wdSelectionInlineShape And _ Word.Selection.Type wdSelectionShape Then Exit Sub End If If Word.Selection.Type = wdSelectionInlineShape Then Set ishp = Word.Selection.Range.InlineShapes(1) ishp.LockAspectRatio = False ishp.Height = InchesToPoints(1.78) ishp.Width = InchesToPoints(3.17) Else If Word.Selection.Type = wdSelectionShape Then Set shp = Word.Selection.ShapeRange(1) shp.LockAspectRatio = False shp.Height = InchesToPoints(1.78) shp.Width = InchesToPoints(3.17) End If End If End Sub

 

Kích thước của hình ảnh tính theo inch , độ cao được knhì báo trong ishp.Height = InchesToPoints(1.78) 

với chiều rộng lớn trong mục ishp.Width = InchesToPoints(3.17) hiện vẫn đang đặt ví dụ là 1 trong những.78 x 3.17 –inch

Quay quay trở về Word , bnóng chọn hình hình họa bạn có nhu cầu thay đổi lại kích thước rồi chọn tab Developer > Macro rồi chạy macro mang tên là ResizePics

quý khách hàng có thể chế tạo ra nút ít bấm chạy macro này bên trên tkhô nóng Ribbon để thực hiện cho nkhô giòn , cách làm nhỏng sau .

Xem thêm: Word 2010 Xuất Hiện ¶ - Giới Thiệu Về Khởi Động Word

Vẫn trong file Word bên trên , sau khi có tác dụng chấm dứt macro .

Bấm nút ít Customize Quiông chồng Access Toolbar > More Commands …

 

*

 

Trong mục Choose commands from , chọn Macro . Khi ấy dưới các bạn sẽ thấy thương hiệu của macro này là Project.Module1.ResizePics , bnóng lựa chọn nó rồi bnóng Add

 

*

 

quý khách hoàn toàn có thể bnóng chọn thêm phần Modify để chuyển đổi biểu tượng của Macro này , rồi bnóng OK .

Khi ấy trên tkhô giòn Quiông xã Access Toolbar các bạn sẽ thấy nút ít để chạy macro này với chỉ cần bấm vào nó nhằm thực hiện thay đổi form size hình hình họa đã chọn .