Mẫu Thiệp Mời Sinh Nhật File Word

Dùng mẫu bưu thiếp vui tươi này để mời mọi người đến dự lễ mừng sinc nhật sắp tới của bạn. Mẫu này có hướng dẫn cắt để bạn có thể in ra trên bất kỳ loại giấy nào và chỉ cần cắt ra tấm thiệp bạn muốn.

Word


Bạn đang xem: Mẫu thiệp mời sinh nhật file word

Tải xuống
Chia sẻ
*
*
*

*

Xem thêm các mẫu tương tự


*

Thiệp sinh nhật (2 thiệp trên một trang)
Word
*

Xem thêm: Fix The " Your Pc Ran Into A Problem And Needs To Restart In Windows 10

Thiếp sinh nhật hình bóng bay
Word
*

Tờ bướm mời sinh nhật (với bánh cupcake)
Word
*

Thiếp dấu mốc sinh nhật (2 thiếp mỗi trang, dành đến Avery 8315)
Word

Tìm cảm hứng mang đến dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn


Album ảnh