Mẫu Thư Mời Đẹp File Word

Mẫu giấy mời là một trong những trong số những một số loại văn bản thông dụng vào vận động tổ chức triển khai, quản lý của phần đông tổ chức, chủ thể, doanh nghiệp lớn.

Bạn đang xem: Mẫu thư mời đẹp file word


TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc--------

Số:.../GM-...3.....4..., ngày... tháng... năm...

GIẤY MỜI............5..............

...........2............. trân trọng kính mời:....................6..................

Tới dự ..................................................7 ..................................

..................................................................................................

Chủ trì:.....................................................................................

Thời gian:.................................................................................

Địa điểm:..................................................................................

..........................................................8 ................................../.

Nơi nhận:

- ..............;

- ..............;

- Lưu: VT,...9...10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền, dấu/chữ ký kết số của cơ sở, tổ chức)

Họ cùng tên


Mẫu giấy mời họp trong công ty


TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc--------

Số:.../GM-...3.....4..., ngày... tháng... năm...

GIẤY MỜI HỌP

——— (5) ———

….. (2) ……………………………… trân trọng kính mời:

Ông (bà) ………………………………. (6) ĐT: ………………………….

Tới dự ………………………………………. (7) ………………………….

Thời gian:……………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………

Nơi nhận:

- ..............;

- ..............;

- Lưu: VT,...9...10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ


Mẫu giấy mời tham dự buổi tiệc nghị


BND TỈNH .....................STại GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc--------------

Số: ................/GM-SGD&ĐT

..........., ngày...mon...năm...

GIẤY MỜIVề bài toán tham gia cùng chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

…………………………………. (2)………………………………

Snghỉ ngơi Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

Đồng chí …. (3) ….................................................................

Vào lúc: … tiếng … phút ít, ngày … tháng … năm …

Đến tại: ….............................................................................

Để tham dự cùng chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

Rất vinh dự được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Nhỏng yếu tắc mời;- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC (4)(Chữ ký, dấu)Họ với tên

Ghi chú:

(1) Ghi trích yếu ngôn từ cuộc họp/hội nghị.

(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị.

(3) Ghi rõ bọn họ và tên, dịch vụ của fan được mời họp

(4) Nếu fan ký văn uống phiên bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.


Mẫu giấy mời họp phương diện cuối năm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì - Hạnh phúc-----o0o-------

GIẤY MỜI HỌPhường MẶT CUỐI NĂM

Trân trọng kính mời:...........................

Xem thêm: Cách Bỏ Lỗi Chính Tả Trong Word 2010, Cách Tắt Kiểm Tra Chính Tả Trong Word

Đến tham dự cuộc họp cuối năm......

Thời gian:..............................................

Địa điểm:.................................................

Kinh giá tiền tổ chức:..................................

Rất muốn được sự có mặt của chúng ta tại buổi họp để buổi họp thành công xuất sắc rất đẹp. Mọi tương quan không rõ ý kiến đề xuất chúng ta contact Ban tổ chức triển khai theo những số điện thoại cảm ứng sau:............................

Ghi chú: Những ai tài trợ mang đến cuộc họp kính ý muốn thông báo cùng với Ban tổ chức nhằm luôn tiện thu xếp.

............., ngày....tháng....năm....

T/M ban lãnh đạoTrưởng phòng nhân sự(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu giấy mời tsay đắm gia giảng dạy


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ____________------&------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc------o0o----

GIẤY MỜI THAM GIA GIẢNG DẠY

Kính gửi: ...........................................

Chủ nhiệm khoa ……………………

Kính mời ...............…tsi gia giảng dạy:

Môn......................................................

Cho lớp cao học: ..............................

Ngành:.............................................

Chulặng ngành: ..............................

Số tiết: Lý thuyết: ......... ( ......đvht);

Bài tập/Thực hành: ............ ( ......đvht)

Thời gian giảng dạy: Từ tháng ngày năm 200 đến ngày tháng năm 200

(Thời khoá biểu kèm theo).

Mong ......... thu xếp thời hạn để giảng dạy đến lớp cao học tập nói trên.

Xin trân trọng cám ơn.

……., ngày... mon... năm... 20....
CHỦ NHIỆM KHOA(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy mời họp phú huynh


PHÒNG GD và ĐT ….. TRƯỜNG ………------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự vày – Hạnh phúc--------------

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………

Prúc huynh em: ..……… Học lớp:………

Đúng vào mức ….......…. ngày …. tháng ….. năm 20….......

Đến tại văn uống chống Trường …...................

Để thông báo tình trạng học hành với tập luyện của học sinh trong thời hạn học tập ……

Rất mong muốn quý phú huynh đến đúng giờ đồng hồ.

Xin trân trọng cảm ơn.

……, ngày … mon … năm ……..
GVCN(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Hướng dẫn cách viết mẫu giấy mời

1 Tên phòng ban, tổ chức chủ quản thẳng (trường hợp có).

2 Tên ban ngành, tổ chức ban hành giấy mời.

3 Chữ viết tắt tên cơ sở, tổ chức triển khai ban hành giấy mời.

4 Địa danh.

5 Trích yếu hèn câu chữ cuộc họp.

6 Tên cơ sở, tổ chức hoặc chúng ta với thương hiệu, phục vụ, đơn vị công tác làm việc của tín đồ được mời.