Nội Quy

Website nghiencongnghe.org là Sảnh nghịch vui chơi cho những người yêu công nghệ cùng kỹ năng và kiến thức. Là địa điểm đưa về đa số phát âm biết, các thông tin mới nhất về technology năng lượng điện tử, điện auto, công nghệ đọc tin, viễn thông cùng biết tin lẫn nhau đầy đủ thắng lợi nghệ thuật mới nhất. Để tránh những hiểu nhầm không mong muốn họ đã :

Không bàn vấn đề liên quan mang đến chủ yếu trị.
Không bàn vấn đề liên quan mang đến tôn giáo.
Không công kích cá nhân giỏi tổ chức nào.
Không làm khu vực thương lượng mua bán những sản phẩm không ở trong các phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu nhằm viết bài xích đề nghị bao gồm nguồn dẫn ví như không phải là biến đổi của bạn..